Komitet Naukowy

prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław]
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej ds. opiniowania jednostek szkolących, ubiegających się o akredytację na prowadzenie specjalizacji dla farmaceutów przy Ministrze Zdrowia. Pełni obowiązki Kierownika Studium Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Członek Podkomisji Technologii Postaci Leku Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Prezes Fundacji "Farmacja Dolnośląska". Autor ponad 250 publikacji.
MIEJSCE PRACY:
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław.

dr hab. n. farm. Bożena Karolewicz [Wrocław]
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowego
Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Redaktor naczelna czasopisma "Farmacja Polska". Prodziekan ds. Studentów oraz Kierownik Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Współautorka dokumentu "Perspektywy rozwoju farmacji w Polsce do roku 2030".
MIEJSCE PRACY:
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław.

prof. dr hab. n. farm. Edmund Grześkowiak [Poznań]
Konsultant Krajowy w dziedzinie farmacji szpitalnej. Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Klinicznej i Biofarmacji. Członek Zespołu Ekspertów przy Ministerstwie Zdrowia ds. programów specjalizacji z farmacji klinicznej i farmacji szpitalnej. Uczestnik licznych staży naukowych w zagranicznych ośrodkach badawczych (Montpellier, Liege, Paryż, Rennes).
MIEJSCE PRACY:
Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji, Collegium św. Marii Magdaleny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. św. Marii Magdaleny 14, 61-861 Poznań.

 

dr n. farm. Artur Owczarek [Wrocław]
Ukończył Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Opiekun Pracowni Farmacji Społecznej. Sekretarz Sekcji ds. Sfałszowanych Leków i członek Sekcji Prawa Farmaceutycznego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Specjalista Farmacji Przemysłowej. Koordynator merytoryczny i badacz w projektach naukowych i społecznych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Członek Okręgowej Rady Aptekarskiej i Przewodniczący Komisji ds. Kszałcenia i Szkolenia Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu.
MIEJSCE PRACY:
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław.

 

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sznitowska [Gdańsk]
Konsultant krajowy ds. farmacji przemysłowej. Członek Komisji Farmakopei. Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorka ponad 100 publikacji z zakresu technologii postaci leku i farmacji praktycznej, m.in. podręczników "Farmacja Stosowana" i "Biofarmacja".
MIEJSCE PRACY:
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Al. Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdańsk.

prof. dr hab. n. med. Anna Wiela-Hojeńska [Wrocław]

Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląśkich we Wrocławiu. Konsultant wojewódzki ds. farmakologii klinicznej dla województwa dolnośląskiego. Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii,  przewodnicząca Komisji Farmakologii i Farmacji Klinicznej oraz Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN, członek m. in. Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN, Zespołu ekspertów ds. opracowania programów kursów w kształceniu ciągłym farmaceutów.
MIEJSCE PRACY:
Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław.

 
dr hab. n. farm. mgr prawa Agnieszka Zimmermann [Gdańsk]
Kierownik Zakładu Prawa Medycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku (obecna nazwa - Gdański Uniwersytet Medyczny) z 1998 roku oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego z roku 2000. Posiada tytuł specjalisty I stopnia z zakresu farmacji aptecznej. Wykładowca na Wydziale Farmaceutycznym i Wydziale Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym. Jest autorką ponad stu publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Jest także autorką i współautorką kilku opracowań ksiązkowych odnoszących się do prawnych aspektów praktyki aptecznej. Od 2012 roku jest Przewodniczącą Ogólnopolskiej Sekcji Prawa Farmaceutycznego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, która powstała z Jej inicjatywy. Jest recenzentką manuskryptów prac z zakresu prawa farmaceutycznego nadsyłanych do fachowych czasopism krajowych i zagranicznych. Jest członkiem krajowych i międzynarodowych naukowych towarzystw farmaceutycznych oraz American Society of Pharmacy Law. Jest członkiem rad redakcyjnych czasopism: "Journal of Pharmacovigilance" i "Aptekaszpitalna.pl".
MIEJSCE PRACY:
Katedra Medycyny Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Tuwima 15, 80-210 Gdańsk.

BIURO ORGANIZACYJNE KONGRESU

OCI Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 4U
01-517 Warszawa
www.ocinfo.pl

TELEFON:

22 279 49 02 

E-MAIL: