Sesja plakatowa

W dniach 20-21 października 2017 roku we Wrocławiu miały miejsce obrady trzeciej edycji Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego FARMACJA 21. NOWE WYZWANIA.

Jedną z części obrad była SESJA PLAKATOWA. Ekspozycja plakatów odbywała się przez cały czas trwania Kongresu. Jury w składzie: dr hab. Bożena Karolewicz, prof. Anna Jabłecka i dr hab. Tomasz Pawiński zakwalikowało 7 prac do etapu prezentacji ustnej, która miała miejsce drugiego dnia obrad. 

Decyzją Jurorów przyznano trzy nagrody oraz wyróżnienie za poster. 

I nagroda:

Kompatybilność linezolidu z mieszaninami do żywienia pozajelitowego.
Autorzy: Szymon Tomczak, Daria Słomińska, Anna Jelińska, Katarzyna Dettlaff
Osoba prezentująca: Szymon Tomczak
Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska.

II nagroda:

Oznaczanie mikrogramowych ilości w doustej postaci leku techniką elektroforezy kapilarnej na przykładzie preparatu Eltroxin 100 μg.
Autorzy: Piotr Kowalski, Ilona Olędzka, Alina Plenis, Natalia Miękus, Tomasz Bączek
Osoba prezentująca: Piotr Kowalski
Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska.

III nagroda:

Wykrywanie czynników ryzyka najczęstszych chorób cywilizacyjnych w aptece ogólnodostępnej.
Autorzy: Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Oliwier Skura, Michał Michalak, Anna Ratka
Osoba prezentująca: Magdalena Waszyk-Nowaczyk
Pracownia Farmacji Praktycznej, Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska.

Wyróżnienie:

Synteza i badania krystalograficzne skondensowanych pochodnych imidazolu.
Autorzy: Dorota Olender, Katarzyna Sowa-Kasprzak, Marcin Kowiel, Leonid Schemchuk, Andrzej Gzella, Lucjusz Zaprutko
Osoba prezentująca: Katarzyna Sowa-Kasprzak
Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Chemii Organicznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, Polska.


Wszystkim Laureatom składamy serdeczne gratulacje!

 

Ocena plakatów przez Jury Sesji Plakatowej.
Od lewej: prof. Anna Jabłecka, dr hab. Bożena Karolewicz, dr hab. Tomasz Pawiński.Sesja plakatowa - Prezentacja streszczeń ustnych wybranych prac.
Od lewej: mgr Szymon Tomczak, dr hab. Tomasz Pawiński, dr hab. Bożena Karolewicz, prof. Anna Jabłecka.

BIURO ORGANIZACYJNE KONGRESU

OCI Sp. z o.o.

ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 4U
01-517 Warszawa
www.ocinfo.pl

TELEFON:

22 279 49 02 

E-MAIL: