Sesja plakatowa

W dniach 20-21 października 2017 roku we Wrocławiu będą miały miejsce obrady trzeciej edycji Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego FARMACJA 21. NOWE WYZWANIA.

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do czynnego udziału w obradach Kongresu, poprzez zaprezentowanie wyników swoich prac naukowo-badawczych podczas SESJI PLAKATOWEJ. Zachęcamy studentów, doktorantów i naukowców interesujących się naukami farmaceutycznymi do zaprezentowania w formie plakatu wyników swoich badań, obserwacji, opisów przypadków, doświadczeń klinicznych na temat opieki farmaceutycznej oraz farmacji stosowanej. Streszczenia wszystkich prac plakatowych zakwalifikowanych do udziału w Konkursie, zostaną wydane w oficjalnej Książce Kongresowej.

Ekspozycja plakatów odbywać się będzie przez cały czas trwania Kongresu. Drugiego dnia obrad rano będzie miała miejsce prezentacja ustna wybranych przez Jury Sesji prac, po czym nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu.

W tym roku po raz pierwszy przyznane będą nagrody w dwóch kategoriach:
- dla autora/autorów prac zgłoszonych z afiliacją instytucji (nagroda I, II i III),
- dla studenta/studentów zgłaszających pracę studencką (nagroda za najlepszą pracę studencką).

Więcej informacji w regulaminie SESJI PLAKATOWEJ.

_________________________________________
 
W dniach 23-24 września 2016 r. we Wrocławiu odbyły się obrady drugiej edycji Kongresu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego FARMACJA 21. FARMACEUCI W OCHRONIE ZDROWIA.

Jedną z części obrad była Sesja Plakatowa. Ekspozycja plakatów odbywała się przez cały czas trwania Kongresu. Jury w składzie: prof. Anna Wiela-Hojeńska i dr hab. Tomasz Pawiński zakwalikowało 6 prac do etapu prezentacji ustnej, która miała miejsce drugiego dnia obrad. 

Decyzją Jurorów przyznano trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia. Pierwsze miejsce otrzymała praca: "Znaczenie wybranych źródeł informacji o leku w praktyce farmaceutycznej" wykonana przez zespół z Wrocławia w składzie: Artur Owczarek, Paulina Król, Bożena Karolewicz.
 
Drugie miejsca to praca: "Analiza trwałości wybranych estrów trójcyklicznej pochodnej acyklowiru w osoczu ludzkim", której autorami są: Monika A. Leśniewska-Kowiel, Mateusz Siwiński, Izabela Muszalska, Tomasz Ostrowski.
 
Miejsce trzecie zajęła praca "Badania EPR wpływu promieniowania UV na generowanie wolnych rodników w wybranych lekach przeciwzakrzepowych" wykonana przez Pawła Ramosa ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
 
Wszystkim Laureatom składamy serdeczne gratulacje!
 

BIURO ORGANIZACYJNE KONGRESU

OCI Sp. z o.o.

ul. Hajoty 49
01-821 Warszawa

TELEFON:

22 279 49 06 / 02 uczestnicy
502 289 567 sponsorzy

 

FAX:

22 279 49 10

 

E-MAIL: