Program

Program*
3. Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
 
FARMACJA 21. NOWE WYZWANIA

 

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich
ul. Borowska 211, Wrocław

DZIEŃ PIERWSZY (20 października 2017, piątek)

od 7:30 Rejestracja uczestników Kongresu
9:00 - 9:10 POWITANIE I ROZPOCZĘCIE KONGRESU
prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław]
Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu
WYSTĄPIENIA OTWIERAJĄCE
9:10 - 9:35 CUDA W MEDYCYNIE
prof. dr hab. dr h.c. Leszek Paradowski [Wrocław]
9:35 - 10:00 ETYKA W ZAWODZIE FARMACEUTY
Ekscelencja Ks. Bp Ryszard Bogusz [Wrocław]
Dr h.c. Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w Polsce
10:00 - 11:45 SESJA I - SESJA "OKRĄGŁEGO STOŁU"
ROLA APTEKI W ZMIENIAJĄCYM SIĘ SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA
- GDZIE JESTEŚMY? DOKĄD ZMIERZAMY?
Przewodniczący Sesji:
dr n. farm. Artur Owczarek [Wrocław]
10:00 - 10:15 WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE I PREZENTACJA TEMATÓW DO DYSKUSJI
prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław]
Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
10:15 - 11:45 DEBATA
Uczestnicy Debaty:
prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta
[Wrocław]
Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
mgr farm. Michał Byliniak [Warszawa]
Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Zbigniew Niewójt [Warszawa]
p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego
Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
Przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej
Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia
Przedstawiciel Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET
11:45 - 12:15 Przerwa na kawę
12:15 - 14:00 SESJA II - SESJA "OKRĄGŁEGO STOŁU"
USTAWA O ZAWODZIE FARMACEUTY - GDZIE JESTEŚMY? DOKĄD ZMIERZAMY?
Przewodnicząca Sesji:
dr hab. n. farm. mgr prawa Agnieszka Zimmermann [Gdańsk]

Kierownik Zakładu Prawa Medycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
12:15 - 12:30 WPROWADZENIE
dr hab. n. farm. mgr prawa Agnieszka Zimmermann [Gdańsk]


12:30 - 12:40

12-40 - 12:50
12:50 - 13:00

13:00 - 13:10
13:10 - 13:20

PREZENTACJA STANOWISK
prof. dr hab. n. farm. Edmund Grześkowiak [Poznań]
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
[Warszawa]
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej
Rzecznik Praw Pacjenta

13:20 - 14:00 DEBATA
14:00 - 14:45 Lunch
14:45 - 15:45 SESJA III
NOWOŚCI W FARMACJI CZ. 1 
15:45 - 16:00  Przerwa na kawę
16:00 - 18:00 SESJA IV
WSPÓŁPRACA LEKARZ - FARMACEUTA
Przewodnicząca Sesji:
prof. dr hab. n. med. Anna Wiela-Hojeńska [Wrocław]
Przewodnicząca Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii
16:00 - 16:20 OBSZARY WSPÓŁPRACY PERSONELU MEDYCZNEGO (LEKARZ/PIELĘGNIARKA)
Z FARMACEUTĄ SZPITALNYM
prof. dr hab. n. farm. Edmund Grześkowiak [Poznań]
Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Klinicznej i Biofarmacji
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
16:20 - 16:40 PRAWNE ASPEKTY OBECNOŚCI FARMACEUTY W SZPITALU
dr hab. n. farm. mgr prawa Agnieszka Zimmermann [Gdańsk]
Kierownik Zakładu Prawa Medycznego Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego
16:40 - 17:00 OBSZARY WSPÓŁPRACY LEKARZA I FARMACEUTY W RAMACH PODSTAWOWEJ 
OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O POZ

dr hab. n. med. Tomasz Tomasik
[Kraków]
Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
17:00 - 17:20 OPIEKA FARMACEUTYCZNA W GERIATRII - PUNKT WIDZENIA FARMACEUTY, 
PUNKT WIDZENIA LEKARZA - PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis
[Poznań]
Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
17:20 - 17:40 OBSZARY WSPÓŁPRACY FARMACEUTA KLINICZNY - LEKARZ SPECJALISTA
NA PRZYKŁADZIE SCHORZEŃ ONKOLOGICZNYCH

dr n. med. Emila Filipczyk-Cisarż
[Wrocław]
mgr farm. Kamila Urbańczyk [Wrocław]
17:40 - 18:00 DYSKUCJA
od 20:00 IMPREZA TOWARZYSZĄCA

 

DZIEŃ DRUGI (21 października 2017, sobota)

9:00 - 10:00 SESJA V
SESJA PLAKATOWA "FARMACJA - NOWE WYZWANIA" - PREZENTACJA
STRESZCZEŃ USTNYCH WYBRANYCH PRAC
Jury Sesji:
dr hab. n. farm. Bożena Karolewicz [Wrocław] - Przewodnicząca Jury

prof. dr hab. n. farm. Anna Jabłecka [Poznań]
dr hab. n. farm. Tomasz Pawiński [Warszawa]
10:00 - 11:00 SESJA VI
NOWOŚCI W FARMACJI CZ. 2
10:00 - 10:20 ZNACZENIE MIKROFLORY JELITOWEJ DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA
dr Agnieszka Piotrowska /Olimp Labs/ 
10:20 - 11:00 TEMATY I WYKŁADOWCY DO POTWIERDZENIA
11:00 - 11:20 Przerwa na kawę
11:20 - 12:35 SESJA VII - SESJA WSPÓLNA PTFarm I PTD
LEK RECEPTUROWY - WSPÓŁPRACA FARMACEUTY I DERMATOLOGA
Przewodniczący Sesji:
prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Sznitowska [Gdańsk]

Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski [Wrocław]
Honorowy Prezes Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Dermatologicznego

11:20 - 11:40 RECEPTURA - OBSZARY WSPÓŁPRACY FARMACEUTY
I DERMATOLOGA

prof. dr hab. n. med. Jacek Szepietowski [Wrocław]
11:40 - 12:00 WYBRANE PROBLEMY W RECEPTURZE LEKÓW NA SKÓRĘ
I BŁONY ŚLUZOWE
dr n. farm. Danuta Partyka [Bydgoszcz]
mgr farm. Andrzej Winnicki [Bydgoszcz]
Katedra Technologii Postaci Leku Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
12:00 - 12:20 DOBRA PRAKTYKA RECEPTURY APTECZNEJ
- WYMAGANIA FARMAKOPEALNE
prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Sznitowska [Gdańsk]
12:20 - 12:35 DYSKUSJA
12:35 - 13:00 SESJA VIII
SESJA PLAKATOWA "FARMACJA - NOWE WYZWANIA" - ROZSTRZYGNIĘCIE
KONKURSU PRAC
Jury Sesji:
dr hab. n. farm. Bożena Karolewicz
 [Wrocław] - Przewodnicząca Jury
prof. dr hab. n. farm. Anna Jabłecka
 [Poznań]
dr hab. n. farm. Tomasz Pawiński
 [Warszawa]
13:00 - 13:25  Przerwa na kawę
13:25 - 15:15 SESJA IX - SESJA "OKRĄGŁEGO STOŁU"
SZKOLENIE PODYPLOMOWE FARMACEUTÓW - GDZIE JESTEŚMY?
DOKĄD ZMIERZAMY?
Przewodniczący Sesji:
prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław]
Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

13:25 - 13:40

13:40 - 13:55

13:55 - 14:10

14:10 - 14:25

PREZENTACJA STANOWISK
mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska [Warszawa]
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław]
Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
mgr Katarzyna Chmielewska [Warszawa]
Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia
lek. med. Zbigniew Węgrzyn [Warszawa]
Koordynator Zespołu ds. Programów Specjalizacji i Akredytacji CMKP
14:25 - 15:15 DEBATA
15:15 - 15:30 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONGRESU
prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta [Wrocław]
Przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu
15:30 Lunch

 *Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Kongresu

Program do pobrania (PDF)

BIURO ORGANIZACYJNE KONGRESU

OCI Sp. z o.o.

ul. Hajoty 49
01-821 Warszawa

TELEFON:

22 279 49 06 / 02 uczestnicy
502 289 567 sponsorzy

 

FAX:

22 279 49 10

 

E-MAIL: