Aktualności

Sesja plakatowa
25 kwi 2017
Zapraszamy Państwa do czynnego udziału w obradach Kongresu, poprzez zaprezentowanie wyników swoich prac naukowo-badawczych w formie plakatu podczas SESJI PLAKATOWEJ.
 
Więcej informacji w zakładce O KONGRESIE - SESJA PLAKATOWA.
 
W tym roku po raz pierwszy przyznane będą nagrody w dwóch kategoriach:
- dla autora/autorów prac zgłoszonych z afiliacją instytucji (nagroda I, II i III),
- dla studenta/studentów zgłaszających pracę studencką (nagroda za najlepszą pracę studencką).
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

BIURO ORGANIZACYJNE KONGRESU